Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:
  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat
  • Grupy dobierane są pod kątem zainteresowań, uzdolnień i potrzeb dzieci.
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady zajęć dla poszczególnych grup włącznie z propagowaniem  zdrowego                     stylu życia  i higieny osobistej
  • W ciągu dnia nasi podopieczni korzystają z 3 smacznych i zdrowych posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Oferujemy możliwość zastosowania diet indywidualnych takich jak: dieta lekkostrawna, bezmleczna, bezglutenowa, bez cukru, hipoalergiczna
  • Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

 Podstawę programową w Przedszkolu  ŚWIAT ZUCHA realizujemy  w godzinach 07:30-12:30

Godziny

Czynności stałe

6:30-7:00

„Rozpoczęcie dnia ” – zbiórka  dzieci w swojej grupie lub grupie dyżurującej, zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne

7:00-8:00

Zabawy integrujące grupę, utrwalanie zdobytych wiadomości

8:00-8:30

Ćwiczenia poranne (5-6 latki) , zabawa ruchowa(3-4 latki)

8:30-9:00

Przygotowanie do śniadanie (czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe)

Śniadanie

Mycie zębów

9:00-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową (m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społecznej,  artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, badawczej itd.)

10:00 -10:30

Zabawa ruchowa

10:30-11:00

Realizowanie zadań  wg wybranego programu edukacyjnego (dzieci 5-6 letnie) Religia, język angielski

11:00-11:30

Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku( basen grupy5-6 latków)

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe w szatni, łazience, czynności higieniczne, w tym mycie rąk

12.00-12:30

Pomoc dzieci przy nakrywaniu do stolików -obiad

12:30-13:00

Zabawy wyciszające, słuchanie bajek, odpoczynek (leżakowanie w grupach młodszych 3-4 latki), zabawy swobodne

13:00-13:30

Zajęcia w kołach zainteresowań - dają możliwość każdemu dziecku wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego, co na dalszych etapach kształcenia pozwoli mu być otwartym na świat sztuki, kultury i techniki.(koło plastyczne, teatralne, badawcze, matematyczne, rytmika, język angielski)

13:30-14:00

Realizacja zajęć dodatkowych (Paaro zumba, Hattrick zajęcia sportowe ,KochamyRoboty, Szachy, Logopeda.)

14.30-15:00

Czynności higieniczne, , samoobsługowe -Podwieczorek.

15.00-16.00

Zajęcia integracyjno-społeczne (plac zabaw)

16.00-16:30

Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących), zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych

16:30-17:00

Zabawy muzyczne, słuchanie czytanych bajek, zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy, podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci do domów .

17:00

Zamknięcie Placówki.