Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

Drodze Rodzice!

 Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w dniu 22 kwietnia 2020r. poprzez podanie do publicznej wiadomości  listy osób, które zostały przyjęte do Przedszkola Świat Zucha w Białymstoku. Poinformujemy Państwa telefonicznie lub meilowo  o wynikach rekrutacji.

 

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2020/2021

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ZASADNICZE

Rodzaj czynności   Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 od 16 marca 2020 r.
do 25 marca 2020 r.
do godz. 15.00
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 do 10 kwietnia 2020 r.
do godz. 12.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkola.
 22 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci
pisemnego oświadczenia).
 do 28 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4 maja 2020 r.
do godz. 15.00
   
   

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 Rodzaj czynności  Termin
w postępowaniu uzupełniającym
 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 od 1 czerwca 2020 r.
do 8 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 do 22 czerwca 2020 r.
do godz. 12.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkola.
 25 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci
pisemnego oświadczenia).
 do 29 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
   
   

Zapraszamy do odwiedzania podanej niżej strony, w celu uzysknia niezbędnych informacji.
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/