Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

https://www.facebook.com/101595070481188/posts/552354185405272/

 

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ZASADNICZE

Rodzaj czynności

Termin

 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 
     

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

   

lub oddziału przedszkolnego w szkole

od 24 lutego 2021 r.

 

podstawowej wraz z dokumentami

do 5 marca 2021 r.

 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

do godz. 15.00

 

kryteriów branych pod uwagę

   

w postępowaniu rekrutacyjnym

   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

   

wniosków o przyjęcie do przedszkola

   

i dokumentów potwierdzających spełnianie

do 19 marca 2021 r.

 

przez kandydata kryteriów branych pod

do godz. 12.00

 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   
     

Podanie do publicznej wiadomości przez

   

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

24 marca 2021 r.

 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do godz. 15.00

 
 
     

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

do 29 marca 2021 r.

 

przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci

do godz. 15.00

 

pisemnego oświadczenia)

   

Podanie do publicznej wiadomości przez

   

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

30 marca 2021 r.

 

przyjętych i nieprzyjętych

do godz. 15.00

 
     

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Rodzaj czynności

Termin

 

w postępowaniu uzupełniającym

 
 
     

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

   

lub oddziału przedszkolnego w szkole

od 31 maja 2021 r.

 

podstawowej wraz z dokumentami

do 7 czerwca 2021 r.

 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

do godz. 15.00

 

kryteriów branych pod uwagę

   

w postępowaniu rekrutacyjnym

   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

   

wniosków o przyjęcie do przedszkola

   

i dokumentów potwierdzających spełnianie

do 21 czerwca 2021 r.

 

przez kandydata kryteriów branych pod

do godz. 12.00

 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   
     

Podanie do publicznej wiadomości przez

   

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

24 czerwca 2021 r.

 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do godz. 15.00

 
 
     

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

do 28 czerwca 2021 r.

 

przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci

do godz. 15.00

 

pisemnego oświadczenia)

   

Podanie do publicznej wiadomości przez

   

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

29 czerwca 2021 r.

 

przyjętych i nieprzyjętych

do godz. 15.00